Ką vadiname gyvūnų gerove?

2019 Birželis 14 d.

 

Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (PGSO) 2008 m. pateikė šią gyvūnų gerovės apibrėžtį: „Gyvūno gerovė yra pakankama, jeigu jis yra sveikas, jam patogu, jis tinkamai pasimaitinęs, saugus, gali elgtis pagal savo [natūralią] prigimtį ir jeigu jo nevargina nemaloni būsena, kaip antai, skausmas, baimė ar stresas“.

Gyvūnų gerovės sąvoka įtvirtinta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 13 straipsnyje, kuriame pripažįstama, kad gyvūnai yra juslios būtybės.

Karinos Granat nuotr.