Sukurkite „Šuns teisių knygą“!

2015 Vasaris 5 d.

 

Lietuvos kinologų draugijos Mokymo centras kviečia šalies pradinių klasių mokinius kartu su savo mokytojais kurti „Šuns teisių knygas“.

Šiose knygose tegul atsispindi meilė mažiesiems mūsų draugams – šunims, graži vaikų ir šunų draugystė, žmonių atsakomybė ir pareiga rūpintis gyvūnų gerove.

Linkime, kad kurdami šuns teisių knygą vaikai galvotų ne tik apie prizus ar gražius savo piešinius, bet plėstų žinias apie žmonių ir gyvūnų teises...

PARENGIAMIEJI DARBAI

Prieš pradedant kurti ŠUNS TEISIŲ KNYGĄ mokytojų prašome trumpai supažindinti vaikus, kas yra žmogaus teisės, ir išsamiau – kokios yra gyvūnų teisės.

Knygos kūrimo procese gali dalyvauti pradinių klasių mokiniai - visa klasė arba vaikų grupė.

Kiekvienas vaikas vaizduoja po vieną šuns teisę, piešdamas ar kitaip dekoruodamas lapą, kuris bus segamas į bendrą knygą.

Autorius ant savo piešinio užrašo, kokią šuns teisę pavaizdavo (pavyzdžiui, Šuo turi teisę turėti šiltus namus). Kitoje lapo pusėje nurodo savo vardą, pavardę, amžių ir mokyklą.

KNYGOS KŪRIMAS IR VERTINIMAS

Mokytojų vadovaujami vaikai iš atskirų piešinių ar kitaip dekoruotų lapų kartu sukuria bendrą kūrinį – ŠUNS TEISIŲ KNYGĄ.

Knygos bus eksponuojamos tarptautinėse šunų parodose kovo 7-8 d. Vilniuje, Litexpo kongresų ir parodų centre (vaikai ir mokytojai gaus kvietimus).

Knygas vertins šunų parodos teisėjai; savo balsus už patinkančius kūrinius atiduos parodų dalyviai bei lankytojai.

Kiekvieną dalyvį Lietuvos kinologų draugija apdovanos, o gražiausios knygos autoriams bus skirtas specialus prizas.

Mokytojai gaus LKD Mokymo centro padėkos raštus.

Dalyvių darbai autoriams negrąžinami, konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti, reprodukuoti.

REKOMENDACIJOS

  1. Knyga turi būti ne mažesnio kaip A4 formato.
  2. Prašome apgalvoti, kaip knyga bus eksponuojama (planuojama pakabinti, perveriant per skylutę, kad būtų galima lengvai vartyti).
  3. Metrikoje nurodyti mokyklą, klasę, mokytoją arba auklėtoją.
  4. Patartina puslapius sunumeruoti.
  5. Knygas prašome pristatyti iki 2015 03 04 į LKD Mokymo centrą (Visorių g.8, Vilnius) arba susisiekti dėl knygos perdavimo.
  6. Dalyvių registracija e.paštu: lkd.auguste@gmail.com iki 2015 02 23.

Linkime visiems sėkmės ir kūrybinės kibirkštėlės!