Ar pavadėlis šunims – privalomas?

2015 Lapkritis 18 d.

 

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 3 straipsnio 9 dalies 11 punktas nustato, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) „...rengia gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą“.

Todėl VMVT direktorius 2013 m. gegužės 2 dienos įsakymu Nr. B1-336 patvirtino Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą, kurio 44 punktas nustato (ištrauka):

„... šunys bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose vedžiojami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu arba be jo. Šunį vedantis asmuo turi užtikrinti, kad šuo nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams. Jei šalia yra žmonių ar gyvūnų, pavadėlis turi būti sutrumpinamas tiek, kad šuo nekeltų grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams“.

St.Barausko nuotr.