Specialūs edukaciniai užsiėmimai su šunimis

2014 Birželis 26 d.

 

Nuo 2014 m. rudens Mokymo centras dalyvauja dviejuose projektuose: „Suteik gyvūnų šilumą vaikams“ SOS vaikų kaime Vilniuje ir „Aš ir tu – mes kartu!“ „Genio“ pradinėje mokykloje Vilniuje.

Vaikų susitikimai su šunimis SOS vaikų kaime Vilniuje vyko ir 2014 m. pirmąjį pusmetį (bendras SOS vaikų km., MARS Lietuva ir LKD Mokymo centro projektas).

Šiais projektais siekiama lavinti socialinius vaikų gebėjimus bei gerinti psichinę sveikatą.

Užsiėmimuose su šunimis vaikai skatinami drąsiau reikšti mintis, išsakyti lūkesčius, atskleisti savo stipriąsias savybes. Skatinami bendrauti ir bendradarbiauti.

Drauge atlikdami kūrybines užduotis, vaikai ne tik lavina savo kūrybinius gebėjimus, bet išmoksta įsiklausyti, pasidalyti atsakomybes, padėti draugams, toleruoti kitaip mąstančius ar besielgiančius kolektyvo (šeimos) narius. Užsiėmimo vedėjo padedami vaikai patys sukuria bendravimo taisykles, prisiima pareigas, mokosi laikytis duoto žodžio. Taip pat vaikai mokosi globoti gyvūnus, vertinti ir gerbti gyvybę.

Užsiėmimai SOS vaikų kaime Vilniuje vyksta pagal atskirą grafiką kartą per savaitę apsilankant šeimoje (vienoje šeimoje suplanuoti 5 susitikimai, dalyvauja ne daugiau kaip 5-6 vaikai). Trukmė - 2014 m. lapkritis – 2015 m. balandžio mėn. pabaiga.

Užsiėmimai „Genio“ pradinėje m-kloje vyksta kartą per savaitę. Jie prasidėjo 2014 m. rugsėjo mėn., baigsis 2015 m. pradžioje. Ši prevencinė programa yra Vilniaus m. savivaldybės, „Genio“ pradinės mokyklos ir LKD Mokymo centro bendras tęstinis projektas.