Ką reikia žinoti apie šunų ženklinimą?

2016 Vasaris 10 d.

 

Nuo 2016 m. sausio 1 d. katės, šunys ir šeškai visoje Lietuvos Respublikoje privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių registre.

Privalomas gyvūnų augintinių ženklinimas ir registravimas padės lengviau nustatyti rastų, nuskriaustų ar agresyvių gyvūnų savininkus. Gyvūnų augintinių registre bus nurodyti ir vakcinavimo nuo pasiutligės duomenys, todėl savininkai turės visą reikalingą informaciją apie skiepijimo terminus.

Gyvūnų augintinių registro valdytoja – Žemės ūkio ministerija, tvarkytojos – valstybės įmonė Žemės ūkio informavimo ir kaimo verslo centras ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Siekdamas užtikrinti tinkamą gyvūnų augintinių ženklinimą ir registravimą, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-959 patvirtino Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisykles, kurios numato:

– kiekvienas gyvūno augintinio savininkas atsako už gyvūno augintinio paženklinimą mikroschema. Gyvūno augintinio, atvesto nuo 2016 m. sausio 1 d., savininkas privalo kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją dėl laikomų šunų, kačių ir šeškų ženklinimo mikroschema per 4 mėn. nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui;
– iki 2015 m. gruodžio 31 d. atvesti šunys, katės ir šeškai, kurie nėra paženklinti mikroschema, ženklinami mikroschema iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui;
– kitam gyvūno savininkui ar laikytojui galima perduoti tik Gyvūnų augintinių registre įregistruotą šunį, katę ar šešką;
– iki 2015 m. gruodžio 31 d. mikroschema paženklinti šunys, katės ir šeškai, kurių mikroschemos numerį galima nustatyti mikroschemų skaitytuvu, turi būti įregistruojami Gyvūnų augintinių registre iki 2017 m. balandžio 1 d., bet ne vėliau kaip iki šuns, katės ar šeško perdavimo kitam savininkui ar laikytojui. Jei mikroschemos numerio negalima nustatyti mikroschemų skaitytuvu, iki 2015 m. gruodžio 31 d. mikroschema paženklintus šunis, kates ir šeškus reikia ženklinti pakartotinai.

Jokia institucija nėra nustačiusi mokesčio už kačių, šunų, šeškų ženklinimą ar registravimą.

Norėdamas paženklinti ir užregistruoti gyvūną, jo savininkas privalo kreiptis į veterinarijos paslaugų teikėją, kuris ir nustatys mokestį už savo suteiktas paslaugas.

Veterinarijos paslaugų teikėjai yra privatūs asmenys, kurių veiklos nekontroliuoja ir nereguliuoja savivaldybės, jų teikiamų paslaugų įkainių nenustato valstybės ar savivaldybės institucijos, todėl atlygis už gyvūno augintinio ženklinimą ir registravimą pas skirtingus veterinarijos paslaugų teikėjus gali skirtis.

Jei gyvūnas yra paženklintas mikroschema, kuri vis dar veikia, gyvūno savininkas gali nuvykti į Vilniaus valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (Jeruzalės g. 45, LT-08420 Vilnius), kur užpildys prašymą, pateiks gyvūno augintinio pasą ar kitus dokumentus, kuriuose atsispindi gyvūno ženklinimas, ir Tarnybos darbuotojai nemokamai įves duomenis į Gyvūnų augintinių registrą.

Gyvūnų laikymą Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje reglamentuoja:

1. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas;
2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. B1-336 patvirtintas Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašas;
3. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 30-2001 patvirtintos Gyvūnų laikymo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje taisyklės;
4. Kiti teisės aktai.

Visi norminiai teisės aktai yra skelbiami teisės aktų registre, kurį galite rasti: www.tar.lt.

Jei iš Vilniaus miesto savivaldybės pageidaujate gauti naujienas ir aktualią informaciją apie gyvūnų laikymą Savivaldybės teritorijoje, galite parašyti el. laišką adresu gyvunai@vilnius.lt.

Jei pastebėsite gyvūnų laikymo reikalavimų pažeidimus, apie tai nedelsiant praneškite policijai telefonu 112, Savivaldybės administracijos Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriui telefonu (8 5) 219 7948 arba elektroniniu paštu viesoji.tvarka@vilnius.lt arba Vilniaus valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai telefonu (8 5) 249 1700 arba elektroniniu paštu vilniausvmvt@vet.lt.
 
Kontaktai pasiteirauti:
Vilniaus m. savivaldybės administracijos
Saugaus miesto departamento
Administracinės veiklos sk. Organizavimo poskyrio vyriausioji  specialistė Eglė Daugėlaitė
Tel. (8 5)  211 2783, el. paštas egle.daugelaite@vilnius.lt.

Informacija paskelbta Vilniaus savivaldybės tinklapyje: http://www.vilnius.lt/index.php?2580877732

Anos Menčiūnienės nuotr.