Piero Scanziani: Šuns malda

2020 Kovas 4 d.

 

Literatūros kūrinių apie šunis sukurta nemažai. Tarp jų yra ir tokių, kurie, autoriui dar gyvam esant, nebuvo išspausdinti, tačiau savo populiarumu nenusileidžia puikiausiems kūriniams.

Vienas tokių – šveicarų rašytojo Piero Scanziani (1908-2003) „Šuns malda“. Šį jautrų kūrinį tarp kitų rankraščių jau po rašytojo mirties surado jo žmona.

„Šuns malda.

Visų kūrinių Viešpatie padaryk, kad žmogus, mano šeimininkas, būtų taip ištikimas kitiems žmonėms ir tau Viešpatie, kaip aš, šuo, esu ištikimas jam. Padaryk, kad jis būtų toks prieraišus šeimai ir draugams, kaip kad aš esu prisirišęs prie savo šeimininko. Padaryk, kad jis taip garbingai saugotų tavo, Viešpatie, patikėtą turtą, kaip aš kad drąsiai saugau šeimininko turtą. Suteik jam malonią spontanišką šypseną, kaip aš kad visada vizginu uodegą. Padaryk, kad jis visada būtų dėkingas ir atlaidus, kaip kad aš, šuo, esu visada pasiruošęs palaižyti šeimininko ranką, kuri mane nubaudė. Suteik jam tokią kantrybę, kaip mano, kaip aš nesiskųsdamas laukiu jo sugrįžtančio. Suteik jam mano drąsos, kaip aš esu pasiruošęs viską paaukoti dėl jo gerovės, netgi savo gyvybę. Išsaugok jo širdyje manosios širdies jaunatviškumą ir minčių linksmumą tokį, kaip mano. O, visų kūrinių Viešpatie, kaip kad aš visada esu tikras šuo, padaryk, kad ir mano šeimininkas visada būtų tikru žmogumi!“.

Piero Scanziani

Rolando Basakirsko nuotr.