Reikia šviesti visuomenę ir didinti šeimininkų atsakomybę

2015 Rugpjūtis 4 d.

 

Pasaulinė praktika rodo, kad tik panaikinus vadinamųjų agresyvių šunų veislių sąrašą, šviečiant visuomenę ir didinant kiekvieno šeimininko atsakomybę už jo laikomo gyvūno elgesį, galima pasiekti efektyvių rezultatų. Tyrimais įrodyta, kad prieš kelias šunų veisles nukreipti įstatymai neduoda naudos, o juos priėmus, apkandžiojimų tik padaugėja. (7; 8; 12; 13; 14).

Tokie teisės aktai visuomenei suteikia klaidingą saugumo jausmą – žmonės skirtingai elgiasi su „sąrašinėmis“ ir „normaliomis“ šunų veislėmis. Šunų veislių skirstymas į kovines ir pavojingas pagrįstas tik baime dėl tokios veislės išvaizdos, o teiginiai, kad toks skirstymas - efektyvi priemonė šunų įkandimų prevencijai, yra labai populistiški ir stereotipiški, tačiau problemos nesprendžia. (5). Jeigu koks nors žmogus bijo kaip nors atrodančios šuns, dar nereiškia, kad tas šuo iš tiesų kelia pavojų.(3).

Veislės nustatyti remiantis tik išvaizda neįmanoma, to padaryti negali joks kinologas – ekspertas. Tyrimais įrodyta, kad veislės identifikavimui naudojami išoriniai požymiai yra itin klaidingi ir nepatikimi, todėl bet kuris šuo gali būti klaidingai priskirtas prie „pavojingo“ šuns mišrūno. (1; 7; 9; 11). 

Nuogąstavimai, kad pasikartos kačių ar kitų gyvūnų pjudymo atvejai nėra pagrįsti – šiuo metu galiojantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas draudžia tokį elgesį (Ketvirtasis įstatymo straipsnis, „Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas“ ). Be to, nėra jokių pagrįstų duomenų, kad siundomi būtent šunys, priklausantys sąraše nurodytoms veislėms. 

Šunų veislę populiarina ir reklamuoja ne kinologai ir veterinarijos gydytojai, o ją lydintis „ypatingumo“ mitas. Šiuo atveju mitas apie tariamą pavojingumą traukia asmenis, netinkamu auklėjimu formuojančius blogą šuns elgesį (daug kur į pitbulterjerus panašius šunis pradeda keisti masyvūs „piktai atrodantys“ mastifai (10)).

Pasaulinė praktika rodo, kad situacija gali pagerėti tik sklaidant mitus ir mažinant susidomėjimą šunų veisle kaip „ypatinga“.

Be to, situacija, kai tam tikros veislės tampa paklausios dėl savo tariamo „pavojingumo“ nulemia pagausėjusį sukčiavimo atvejų skaičių, kai pirkėjams parduodami neaiškios kilmės mišrūnai, melagingai nurodant priklausomybę veislei. Tokie šuniukai būna netinkamai socializuoti, jų tolimesniu gyvenimu niekas nesidomi, nevykdoma pirkėjų atranka, tai padidina tikimybę, kad jie pateks į blogas rankas.

Dėl tokių neaiškios kilmės mišrūnų sukeltos žalos kenčia visos veislės atstovai, nes suklaidintas šeimininkas nurodo, kad jo šuo „veislinis“.

Šeimininkas už šuns padarytą žalą atsako Lietuvoje galiojančių teisės aktų numatyta tvarka, žalos dydį vertina įstatymu numatyti kompetentingi asmenys, o ne kinologai. Šeimininkas turi užtikrinti aplinkinių saugumą bet kokiomis aplinkybėmis.

Tai nurodo Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo 6 skirsnis, 20 straipsnis: „Gyvūnų laikytojai privalo: /.../ užtikrinti, kad jų laikomi gyvūnai nekeltų grėsmės žmonių, kitų gyvūnų gyvybei, sveikatai ar turtui.“

21-ame šio įstatymo straipsnyje nurodoma: „Šio įstatymo reikalavimus pažeidę asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.“ Tad prielaidos dėl to, kad šuns sukeltą grėsmę vertins ir atsakomybę už ją numatys kinologai yra visiškai nepagrįstos.

Naujausias pavyzdys - Amerikos advokatų asociacijos rūmai priėmė rezoliuciją, raginančią visas valstijas, teritorines bei vietos įstatymų leidimo institucijas ir vyriausybines agentūras panaikinti veislių diskriminaciją arba konkrečius nusistatymus prieš tam tikras veisles. 

2013 m. rugpjūtį Baltieji rūmai, cituodami Ligų kontrolės ir prevencijos centrą, paskelbė pranešimą

„Prieš šunų veisles nukreipti teisės aktai - bloga idėja” (Breed-specific legislation is a bad idea). Pranešime rašoma, kad tyrimai rodo, jog prieš šunų veisles nukreipti teisės aktai neefektyvūs ir kad tai tėra viešųjų išteklių švaistymas.(6)

Nuorodos į šaltinius:
1.http://www.maddiesfund.org/Documents/Resource%20Library/Incorrect%20Breed%20Identification%20Study%20Poster.pdf
2.http://www.researchgate.net/publication/275333996_Human_hospitalisations_due_to_dog_bites_in_Ireland_1998-2013_Implications_for_current_breed_specific_legislation
3. Dog ownership has unknown risks but known health benefits: we need evidence based policy; BMJ-British Medical Journal; Rachel Orritt, PhD candidate, School of Psychology, University of Lincoln; http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4081
4. Tracey Clarke, Jonathan Cooper, and Daniel Mills. Acculturation – Perceptions of breed differences in behavior of the dog (Canis familiaris) . Human-Animal Interaction Bulletin , December 2013
5. Tracey Clarke, Jonathan Cooper, and Daniel Mills. Acculturation - Perceptions of breed differences in behavior of the dog (Canis familiaris) . Human-Animal Interaction Bulletin , December 2013 .
6. National Canine Research Council; Potentially Preventable Husbandry Factors Co-occur in Most Dog Bite-Related Fatalities; A COMPREHENSIVE STUDY USING A NEW APPROACH
7. Federation of Veterinarians of Europe, rue Defacqz, 1 B – 1000 Brussels, FVE/00/039, FVE POSITION ON DANGEROUS DOGS. Internetinė prieiga http://www.fve.org/news/position_papers/animal_welfare/fve_00_039_dangerous_dogs.pdf
8. Spanish dangerous animals act: Effect on the epidemiology of dog bites, Bele´n Rosado, DVM, MSca, Sylvia Garcı´a-Belenguer, DVM, PhDa, Marta Leo´n, DVM, PhDb, Jorge Palacio, DVM, PhDa, Animal Pathology Department, Faculty of Veterinary, University of Zaragoza, Zaragoza, Spain; and bMerial Laboratorios, S.A., Tarragona, Barcelona, Spain, Journal of Veterinary Behavior (2007) 2, 166-174. Prieiga internete http://www.journalvetbehavior.com/article/S1558-7878(07)00202-X/abstract
9. Does breed specific legislation reduce dog aggression on humans and other animals? A review paper, Linda Watson, 2003, http://www.ccac.net.au/files/Does_breed_specific_leg_reduce_UAM03Watson_0.pdf
10. Status dogs, young people and criminalisation: towards a preventative strategy, prof. Gordon Hughes, Dr Jenny Maher and Claire Lawson, 2011, http://www.cardiff.ac.uk/socsi/resources/wp139.pdf
11. 2011 02 22 thedenverdailynews.com Peter Marcus str. „More innocent dogs targeted? Judge rules that city mislabeled another innocent dog as a pit bull“
12. A Study of Dog Bites and their Prevention, Nelly N. Lakestani, University of Edinburgh, 2007
13. Bite Prevention and Bite Statistics, Best Friends Animal Society
14. Does Breed Specific Legislation reduce dog aggression on humans and other animals? A review paper. Linda Watson.

Parengė Ugnė Nedzinskaitė
Guodos Kavaliauskaitės nuotr.