Inga Mitunevičiūtė apie šuns vaizdavimą lietuvių vaikų literatūroje...

2023 Vasaris 7 d.

 

2022 m. Lietuvoje buvo paskelbti Gyvūnų gerovės metais. Tai puiki proga atkreipti dėmesį į vieną vaikų literatūroje dominuojančių temų – gyvūnus.

Gamtos ir konkrečiai gyvūnų vaizdavimas literatūroje – labai plati tema, pastaruoju metu sulaukianti nemažo skirtingų metodologijų, mokyklų (ekokritika, semiotika, fenomenologija) dėmesio. Tekstuose vaikams gyvūnai vaizduojami itin dažnai, tačiau labai skirtingais būdais ir jiems suteikiamos vis kitos funkcijos. 

Šiame straipsnyje pasigilinau į konkretaus gyvūno – šuns – vaizdavimą kūriniuose vaikams ir galimus jo būdus, tikrai nesiekdama visokeriopai išnagrinėti ir išplėtoti šuns vaizdavimo vaikų literatūroje temos. Tokiam užmojui straipsnio žanriniai rėmai būtų gerokai per ankšti. Didžiausią dėmesį skyriau vienam žinomiausių literatūrinių herojų šunų lietuvių vaikų literatūroje – Jono Avyžiaus Bardui iš daugelio vaikystėje nučiupinėtos knygos Bardo nuotykiai ir žygiai1 bei jo literatūriniams giminaičiams – Erico Knighto Lesei, Farleyʼio Mowato Matui ir Christineʼs Nöstlinger Šuniui.

Lietuvių literatūroje vaikams negausu kūrinių, kurių pagrindinis veikėjas būtų šuo (nepaisant to, kad personažas šuo apskritai yra vienas dažniausių vaikų literatūroje, bet toli gražu ne taip dažnai jam tenka būtent pagrindinis vaidmuo). Klasikinis pavyzdys – Jono Biliūno „Brisiaus galas“, seno, tarnybai nebetinkamo šuns liūdnos baigties istorija, įsirėžusi į atmintį pademonstruota socialine, jei taip galima pavadinti, neteisybe, nes yra lengvai projektuojama į apskritai senatvės, karšinimo ir atsikratymo nereikalingais, atstumtais visuomenės nariais problemą to meto visuomenėje. Tačiau paties šuns vaizdavimas čia nėra kuo nors ypatingas ir reikšmingas: apie Brisių mes žinome tik tiek, kad jis ištikimai tarnavo, buvo linksmas ir mylimas, kol paseno ir tapo niekam nereikalingas. Taigi gyvūnas vertinamas naudos ir (ar) nenaudos žmogui kriterijais ir neturi savaiminės vertės, vertinamas tik kaip žmogaus įrankis ar vienas iš ūkio padargų, kurį lengvai galima išmesti ir pakeisti kitu.

Visą I.Mitunevičiūtės strp. skaitykite čia: https://www.ibbylietuva.lt/rubinaitis/2022-nr-2-102/bardas-ir-jo-literaturiniai-giminaiciai-keli-suns-vaizdavimo-strategijos-vaiku-literaturoje-pavyzdziai/ 

Eve Photography