Terapiniai užsiėmimai su šunimis: standartų laikymasis

2015 Liepa 23 d.

 

Kokie yra Kaniterapijos asociacijos veiklos principai ir kokiais standartais mes vadovaujamės – šiuos klausimus girdime gana dažnai. Atsakyti į juos nėra sudėtinga – mes laikomės visuotinai priimtų terapijos su šunimis standartų, kuriais vadovaujasi analogiškos tarptautinės organizacijos. Bendradarbiaujame su kitų šalių specialistais, įgyjame naujų žinių ir kaupiame gerąją patirtį.

Kokius reikalavimus keliame kaniterapijos užsiėmimams?

Šunys, dalyvaujantys terapiniuose užsiėmimuose, turi būti išlaikę specialų testą. Mūsų šunys turi Kaniterapijos asociacijos (KA) išduotą terapinio šuns pažymėjimą, jie yra įtraukti į KA šunų rejestrą (testą išlaikė 10 šunų, testo galiojimas baigsis 2016 06 01).

Terapinių šunų vedliai turi kaniterapijos asistento (išduota Lenkijos kaniterapeutų sąjungos, PTK) arba LKD Mokymo centro, kartu su KA, organizuotų kursų sertifikatus.

Visada pasirūpiname raštišku ugdymo arba gydymo įstaigos vadovų sutikimu vesti terapinius arba edukacinius užsiėmimus. Taip pat įforminame raštiškus tėvų arba globėjų sutikimus, kad vaikai arba globojami (gydomi) asmenys gali dalyvauti terapiniuose /edukaciniuose užsiėmimuose su šunimis.
Gyvūnų gerovei skiriame išskirtinį dėmesį.

Kas veda terapinius užsiėmimus su šunimis?

Terapinius arba edukacinius užsiėmimus su šunimis veda savo srities specialistai: psichologai, ergoterapeutai, logopedai, kineziterapeutai ar kiti specialistai kartu su terapinių šunų vedliais, kaniterapijos žinių turinčiais žmonėmis.

Specialistai kartu su šuns vedliu ne tik sudaro sveikatinimo planą, bet jį analizuoja, koreguoja, fiksuoja pokyčius; prireikus, keičia užsiėmimų trukmę bei pobūdį.

Kokia yra terapinių užsiėmimų su šunimis nauda?

Terapinis šuo pažadina fizines ir emocines paciento galias, norą ir viltį pasveikti, skatina socialinę adaptaciją, bendravimą, pažinimo džiaugsmą, išsklaido niūrias nuotaikas, suteikia pasitikėjimo savo jėgomis ir gebėjimais.

Vaikų ugdymo, globos, sveikatos priežiūros bei kt. įstaigų specialistai, kurių ugdytiniams ar pacientams teikiamos terapinės paslaugos su šunimis, iš anksto numato tikslą, kurio bus siekiama. Šio tikslo siekia ne kiekvienas atskirai, o visa komanda, nes kaniterapija – komandinis darbas.

Iš užsiėmimų vedėjų kaniterapija reikalauja ne tik profesinių žinių, bet ir atsakomybės – netinkamai parengti kaniterapijos užsiėmimai gali ne padėti, o pakenkti pacientams.

Kokių paslaugų neteikia mūsų terapiniai šunys ir vedliai?

Mūsų terapiniai šunys ir vedliai neteikia gydymo paslaugų ir negali būti vadinami gydytojais.

Kur rasti informacijos apie terapinius šunis ir šia veikla užsiimančius asmenis?

Kaniterapijos asociacijos narių dalyvavimas įvairiuose projektuose, mokslinėse konferencijose bei kitose, su šunų terapija susijusiose, veiklose yra viešinamas tinklapiuose www.kaniterapija.eu, www.mesirsunys.lt bei kitoje žiniasklaidoje.
KA terapinių šunų pažymėjimai.

Informaciją teikiame e.paštu info@kaniterapija.eu.

LKD narės, Kaniterapijos asociacijos, parengta informacija