Pagrindinis - Projektai
Specialūs edukaciniai užsiėmimai su šunimis

2014 Birželis 26 d.

Specialūs edukaciniai užsiėmimai su šunimis

Tikslas: Lavinti vaikų socialinius gebėjimus
Uždaviniai: 1. Skatinti žingeidumą, norą mokytis. 2. Motyvuoti vaikus bendrauti. 3. Diegti moralines vertybes. 4. Gerinti vaikų emocinę būseną.